การรักษา relx เชื้อราที่เล็บเท้าอาจสร้างความเจ็บปวดและเป็นอันตรายได้