การ ล้างแอร์ เลือกก๊อกผสมใหม่เพียงแค่มองดูหรือตรวจสอบให้แม่นยำยิ่งขึ้น